Two Couplets, EU domstolen , Karin Törnell - Offentliga uppdrag
Two Couplets, EU domstolen , Karin Törnell - Offentliga uppdrag
Two Couplets, EU domstolen , Karin Törnell - Offentliga uppdrag
Two Couplets, EU domstolen , Karin Törnell - Offentliga uppdrag
Two Couplets, EU domstolen , Karin Törnell - Offentliga uppdrag

Two Couplets, EU domstolen

Eu domstolen, Luxemburg
2011, uppdragsgivare: Statens Konstråd
gjutet glas, järn

Uppdraget var att skapa svenska statens gåva till EU domstolen i Luxemburg, ett konstnärligt tillägg i domstolens entré, i samspel med det av arkitekt Dominique Perreault ombyggda och tillbyggda domstolskomplexet.
I dialog med en slående arkitektur används glas och järn på ett nästan lekfullt sätt, då glaset lämnar sin stela form för att hänga, avslappnat och elegant, som ett ifrågasättande om vad som är möjligt.  Bärande är järnet, ursprunget till EU, som en utstickande rör-form kopierad direkt från byggnadens inre arkitektur.
A couplet är en versrytm inom poesin, bestående av två rader. Skulpturerna kan ses som individer eller som del av en gemensam sekvens, en slags kontrapunkt.

Läs mer