Fasad, Karin Törnell - Offentliga uppdrag
Fasad, Karin Törnell - Offentliga uppdrag
Fasad, Karin Törnell - Offentliga uppdrag

Fasad

Kv Apotekaren, Rådmansgatan, Stockholm
2000, uppdragsgivare: Stockholm Konst
bröstningar i laminerat glas

Arkitektkontoret Bergs nybyggnation fortsätter in i en äldre befintlig tegelbyggnad och anammar den. Där förut stora transformatorer stod, finns nu höga vertikala pelare av fönster. Med ett grafiskt mönster, påminnande om ledningar och isolatorer, kopplar bröstningarna ihop dessa i vertikal led, för att förtydliga de ur fasaden utskurna monumentala rektanglarna. Valet av glas i bröstningarna stärker kopplingen till nybygget och dess glasfasad. Med materialval och en upprepad grafisk form som har ursprung i den verkliga historien, bidrar bröstningarna till att koppla ihop större arkitektoniska former och sätter en distinkt prägel på fasaden.