Eftergift, del av Sjätte Sinnet, Rättviks kyrka 2022